Od kiedy obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny ?

Prawo cały czas się zmienia – nie zawsze z korzyścią dla przedsiębiorców. Często nowe przepisy i obowiązki nieco utrudniają i komplikują ich codzienną pracę. Od pewnego czasu głośno zrobiło się na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ma on zastąpić klasyczne dokumenty związane z ewidencją zakupu i sprzedaży VAT. Jest to system, który umożliwia szybkie przesłanie dokumentów do różnych organów podatkowych –zaoszczędza czas, a także umożliwia szybką reakcję ze strony organów podatkowych w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Od kiedy obowiązuje JPK?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to wszelkie dokumenty księgowe w odpowiednim formacie, które są prowadzone na komputerze. Na żądanie organów podatkowych, zostają one tam przekazywane. Podatnik zobowiązany jest generować i przechowywać dane, w razie gdyby urząd skarbowy upomniał się o ich wysłanie.

Dlaczego wprowadzono obowiązek Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Według Ministerstwa Finansów, wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego miało na celu przede wszystkim skrócenie czasu oraz ograniczenie kosztów związanych z fizycznym przekazywaniem informacji związanych z wydatkami. Przekazywanie informacji różnym organom podatkowym było dość uciążliwe – teraz dzięki JPK podatnicy mogą szybko i łatwo udostępnić wymagane dane.

Powstanie Jednolitego Pliku Kontrolnego miało również związek ze skróceniem czasu kontroli podatkowej. Nowoczesny system pozwoli urzędnikom bardzo szybko zlokalizować puste faktury bez pokrycia. Dzięki JPK możliwa jest weryfikacja ksiąg rachunkowych oraz ewidencja podatkowa.

Dlaczego warto wprowadzić Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to korzyści zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych. Wprowadzenie JPK pozwoli przede wszystkim odejść od papierowych wydruków. Wszystkie dokumenty przechowywane są na komputerze, co jest niezwykle wygodne. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić miejsce, ale również – w razie konieczności poszukiwany dokument szybciej zostanie odnaleziony.

Szybki dostęp do danych pozwala szybko zanalizować aktualną sytuację i porównać ją do poprzedniego okresu rozliczeniowego. Zautomatyzowany system jest wygodniejszy dla audytorów – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Jednolity Plik Kontrolny to również szybsza kontrola podatkowa – pozwoli ‘namierzyć’ nieuczciwych przedsiębiorców.

Od kiedy obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny ma obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, którzy do prowadzenia księgowości podatkowej używają programów komputerowych. Dla każdej grupy przedsiębiorstw, obowiązek elektronicznego wysyłania rejestrów następuje w innym czasie. Od 1 lipca 2016 roku do comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu oraz sprzedaży VAT do urzędów zobowiązane są duże podmioty. Od 1 stycznia 2017 roku dołączyły do nich również małe i średnie podmioty. Obowiązek rejestru VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla mikro przedsiębiorstw nastąpi w dniu 1 lipca 2018 roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *